Uit overtuiging!

 

 

Coalitieakkoord.

Na een intensieve tijd van onderhandelen is op 9 mei het college-akkoord gepresenteerd. Namens de fractie van de CU-SGP zijn Harrie Dijkhuizen en Margriet Walraven hier bijna drie weken lang elke avond mee bezig geweest. Maar het was niet voor niets!  Veel onderwerpen die voor onze fractie van belang zijn en waarvoor wij lang campagne gevoerd hebben, zijn opgenomen in dit akkoord. Het is goed te weten dat dit een akkoord op hoofdlijnen is en dat hieronder nog een aantal documenten zijn opgesteld met nadere details. Wij zijn er trots op dat wij mede namens onze achterban en met inzet van de andere coalitiepartijen een zo mooi akkoord hebben weten te produceren. Het past hierbij de andere onderhandelaars, de formateur en niet te vergeten de raadsgriffier hartelijk te bedanken.

 

Hoofdlijnen

Het op 9 mei gepresenteerde coalitie-akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Het is doorspekt van de visie dat de gemeente Soest een groene gemeente is, en dat ook moet blijven. Maar ook van de realisering dat we nog veel stappen hebben te zetten op het gebied van duurzaamheid. Tevens vinden we terug dat er nog een behoorlijke bouwopgave ligt om Soest leefbaar en levendig te houden. Deze bouwopgave zal binnen het reeds bebouwde gebied uitgevoerd worden.

Dalweg

CU-SGP kijkt met veel plezier naar de plannen voor de ontwikkelingen rondom de Dalweg. Er wordt ruimte gemaakt voor een combinatie van wonen, bestuur, cultuur en sport. De kansen die hier de komende jaren liggen willen we ten volle benutten. We hopen u binnenkort de eerste scheten te kunnen laten zien.

Overige punten

Een greep uit de vele punten zijn:

 

 • De budgetten voor zorg zijn onveranderd. Daar waar we vanuit Den Haag minder krijgen willen wij het met hetzelfde blijven doen.
 • Een nieuw duurzaamheidsplan met veel ruimte voor innovatie en nieuwe technieken
 • Aardgasvrij bouwen: we maken de komende jaren grote stappen
 • Elektrisch rijden verder stimuleren: meer oplaadpalen
 • Fietsveiligheid: aandacht voor de rotondes Koningsweg.
 • Meer bouwen voor senioren en jongeren: voor een betere doorstroming op de woningmarkt
 • Gebiedsvisie Dalweg: een uitdagende combinatie van wonen, bestuur, cultuur en sport
 • Groene ambitie: meer biodiversiteit verspreidt door de hele gemeente.
 • Binnen onderwijs werken aan goede aansluiting naar stage en werkplekken.
 • Versterken van gemeenschapszin.
 • We gaan burgerparticipatie beter, en eerder in het proces inzetten. Persoonlijk en dichtbij.
 • Jongeren aanmoedigen om actief met ons mee te participeren en uitdagen met plannen te komen.

 

Klik hier voor de volledige tekst van het coalitie-akkoord.

 

Wethouders

Nu het akkoord er ligt zullen ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd gaan worden. Vanuit de fractie van de CU-SGP is met instemming van beide besturen is Harrie Dijkhuizen als kandidaat wethouder naar voren geschoven. Harrie heeft veel politieke ervaring en vanuit het onderhandelaars schap is duidelijk waar de uitdagingen voor de komende jaren liggen. Margriet Walraven zal de plek als fractievoorzitter van Harrie overnemen. Mirjam Roose zal toetreden als raadslid omdat de huidige nummer drie (Elbert Overduin) vanwege privéomstandigheden niet in staat is als raadslid aan te treden. Elbert blijft wel actief binnen de fractie.

 

Nieuwe tijd.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat wij vanuit de CU-SGP zo sterk vertegenwoordigd zijn binnen het gemeentebestuur. Met twee raadsleden en een wethouder voelen wij grote verantwoordelijkheid naar de toekomst. Maar met steun vanuit onze achterban en in het vertrouwen dat Hij ons leidt en wij ons afhankelijk voelen van Hem durven wij de toekomst politiek-bestuurlijk tegemoet te treden.